Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu) Depolama

Siparişleriniz için
0216 591 06 29
0216 591 00 61
0216 591 05 07

SATIN ALMA FORMU
 

Kuru, iyi havalandırılmış yerlerde muhafaza edilmelidir.
Asite dayanaklı zeminler ve iyi drenajlı ortamlarda depolanmalıdır.
Güçlü bazlar, indirgen materyaller ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
İyi kapatılmış kaplarda, sıcaktan, sudan ve direk güneş ışığından korunmalıdır.
Fiziksel hasarlara ve korozyona karşı ambalaj kabları korunmalıdır.
Hidroklorik Asit piyasada dökme olarak poliester,polipropilen, polietilen, PVC gibi plastik veya ebonit kaplı tankerlerde ve konteynırlarda ve polietilen bidonlarda depolanmalıdır.

 

Elleri ve gözleri koruyucu teçhizat kullanın.
Uygun havalandırma sağlayın.
Sıçrama ve dökülmelere karşı vücudu tamamen koruyucu giysiler giyin.
Seyreltme yapıldığında, asidi suya yavaş yavaş ve az miktarlarda ilave edin.
Kesinlikle sıcak su kullanmayın.
Hidroklorik Asit Depolama

Kuvvetli asit olduğundan yükleme, boşaltma ve kullanımda çok dikkatli olunmalı ve özel
talimatlara göre hareket edilmelidir.
Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır.
Kullanım sırasında gözlük, eldiven gibi koruyucu tedbirler mutlaka alınmalıdır.

Havalandırılmış ortamda nemden ve sudan uzak tutulmalıdır. Ambalajlar sıkı kapatılmış olmalıdır.
Yanıcı materyaller ile bir araya gelince yangına sebep olabilir.
Suya , toprağa ve kanalizasyona karışmasına engel olunmalıdır.

Kaçınılması gereken durumlar;

Patlayıcı ve parlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

Kaçınılması gereken maddeler;

Su ,kuvvetli oksitleyici maddeler, aminler, metal oksitleri, metaller, alkaliler, sülfürik asit.

Hidroklorik Asit| www.hidroklorikasit.com